2016-01-29

ePUAP

Epuap

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej


Na adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:
 

Kliknij aby wysłać pismo, korzystając z Elektronicznej Skrzynki Podawczej